Czym jest Telefon Zaufania?

Telefon Zaufania pełni w sferze psychicznej podobną rolę jak pogotowie ratunkowe w obszarze zdrowia fizycznego. Wielu ludziom ratuje życie, zwłaszcza gdy nie mają nikogo, z kim mogliby się podzielić przeżyciami, nie chcą obarczać najbliższych, wstydzą się, boją, zamykają w sobie.

    Niemożność, nieumiejętność zaradzenia trudnym sytuacjom, dotkliwa obojętność otoczenia prowadzą do wyobcowania. Jeśli silny stres trwa dłużej, przeradza się w depresję z wszystkimi jej dramatycznymi objawami. Wielu dzwoniących myśli o samobójstwie. W niezliczonych przypadkach wystarczy serdeczny gest, ciepły głos w słuchawce telefonu, a zagubiony człowiek zbiera myśli, opanowuje zdenerwowanie, strach, uświadamia sobie, że można się podnieść…

Katolicki Telefon Zaufania Archidiecezji Gdańskiej „Nadzieja” powstał jako odpowiedź na liczne potrzeby duchowe osób dzwoniących do ogólnych Telefonów Zaufania.

    Odbierający telefon to katolicy: świeccy eksperci z różnych dziedzin, siostry zakonne, księża. Pomagamy w Katolickim Telefonie „Nadzieja” świadomi tego, że służymy w Kościele. Wskazujemy możliwe rozwiązania, wspieramy radą, kierujemy do specjalistów. Korzystamy z pomocy konsultantów…