Katolicki Telefon Zaufania Archidiecezji Gdańskiej „Nadzieja” powstał jako odpowiedź na liczne potrzeby duchowe osób dzwoniących do ogólnych Telefonów Zaufania.

    Odbierający telefon to katolicy: świeccy eksperci z różnych dziedzin, siostry zakonne, księża. Pomagamy w Katolickim Telefonie „Nadzieja” świadomi tego, że służymy w Kościele. Wskazujemy możliwe rozwiązania, wspieramy radą, kierujemy do specjalistów. Korzystamy z pomocy konsultantów. Odwołujemy się do wiary Kościoła Katolickiego i życia sakramentalnego. Zapewniamy modlitwę i proponujemy wsparcie psychologiczne. Służymy w duchu przykazania miłości.