Modlitwa o beatyfikację Aleksandry Gabrysiak

Panie Jezu Chryste, Boski lekarzu dusz i ciał ludzkich, Ty w swojej dobroci obdarzyłeś Twoją służebnicę Aleksandrę duchem miłości, ofiarności, poświęcenia i służby cierpiącym fizycznie na ciele oraz błądzącym, zagubionym, pogrążonym w grzechu pomagać odzyskiwać dziecięctwo Boże, aby mogli radować się godnością dzieci odkupionych Twoją Krwią Najświętszą.

Spraw, abym umocniony/a/ jej przykładem i wstawiennictwem wiernie mógł/a/ wypełniać swoje powołanie chrześcijańskie oraz udziel mi łaski …………………………………………., o którą z ufnością i pokorą Cię proszę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

O otrzymanych łaskach za przyczyną Aleksandry Gabrysiak prosimy powiadomić:

Kuria Diecezjalna Elbląska

ul. Świętego Ducha 11/13

82–200 Elbląg

 
Za pozwoleniem władzy duchownej Biskup Andrzej Śliwiński