Poprzez nawiązanie relacji sponsorskiej, uzależniony decyduje, że chce „wejść na program” 12 kroków.

    Poniżej przybliżamy, co konkretnie osiąga się poprzez każdy krok. Droga jest dość długa i o ile na początku program pomaga utrzymać abstynencję, to potem służy rozwojowi człowieka, poprawiając jego codzienne podejście do świata, życia i siebie.

    1 krok mówi o uznaniu bezsilności wobec nałogu, czyli zaakceptowaniu, że jest się chorym człowiekiem, który potrzebuje pomocy.

   W drugim kroku pytania ukierunkowane są na odzyskanie równowagi wewnętrznej i zdrowego rozsądku.

    Krok trzeci pomaga w odpuszczaniu lęków i przymusu kontrolowania rzeczywistości, które intensyfikują się po odstawieniu używek.

    Przy kroku 4 zaczyna się intensywna praca nad charakterem, gdyż zdrowiejącemu alkoholikowi często dokucza porywczość, impulsywność czy łatwość w urażaniu się.

    Krok 5 sugeruje otwarcie się na drugiego człowieka poprzez opowiedzeniu mu o swoich wadach i nieumiejętnościach.

    Krok 6 przekształca postrzeganie wad, uczy akceptacji samego siebie.

    W kroku 7 alkoholik otwiera się na siłę większą od niego prosząc Boga, jakkolwiek go pojmuje, o nieużywanie swoich wad w stosunku do innych.

    W kroku 8 rozpoczyna się proces, który już bardziej świadomie przygotowuje do uczciwego zmierzenia się z przeszłością, w której skrzywdziło się innych ludzi.

    W kroku 9 alkoholik zadośćuczyni tym, których skrzywdził.

    Krok 10 polega na przyglądaniu się na co dzień swoim poczynaniom w kontekście m.in. niekrzywdzenia innych.

    11 dotyczy rozwoju duchowego.

    Kiedy uzależniony dociera do kroku 12 zamyka pewien cykl i jest gotowy do dzielenia się swoją wiedzą czy inaczej mówiąc doświadczeniem z innymi uzależnionymi.

    Kroki są związane ze sobą, jeden wynika z drugiego i ich kolejność nie jest przypadkowa.

    12 kroków wychodzenia z alkoholizmu

    Na czym polega 12 kroków?

    12 kroków polega na przewodnictwie duchowym, opiera się na relacji sponsorskiej, gdzie jedną z najważniejszych kwestii jest zaufanie.

    Pytania zostały stworzone przez innych uzależnionych, którzy pragnęli wyjść z nałogu. Bazują na ich doświadczeniu, z ogromną skutecznością. Zwiększają świadomość uzależnionego i w spokojnym procesie uczą akceptacji choroby, jaką jest uzależnienie.

    Pierwszy krok jest podstawowym krokiem, na którym opierają się pozostałe. Bez kroku pierwszego nie ma możliwości rozpoczęcia kolejnych.

    Sponsorowanie w programie 12 kroków to forma wsparcia nieodpłatnego, gdzie jednak korzyści czerpią obie strony. Sponsor dając wsparcie, opiekę, czasem rady i wnioski sam utwierdza się w swojej drodze i własnym odkrywaniu rzeczywistości. Każdy sponsor ma swojego sponsora, ten może mieć wielu podopiecznych. W ten sposób tworzą się nieraz ogromne rodziny sponsorskie obejmujące czasem kilka krajów. Relacja opiera się na poczuciu bezpieczeństwa i gotowości do podjęcia działania. AA nie jest przymusową formą leczenia alkoholizmu. Wiele zależy od podjęcia decyzji przez uzależnionego.

    Alkoholicy stosujący się do sugestii programu pozostają trzeźwi dając świadectwo innym uzależnionym, że można żyć pełnią życia bez używania środków zmieniających świadomość.

 

źródło: http://www.odnowa24h.pl/12-krokow-czym-sa-i-jak-pomagaja-poradnik/